მარტივი ბეტონის ჭერის ფილა: (მოსახსნელი)


მარტივი ბეტონის ჭერის ფილის სტრუქტურა წარმოადგენს  ერთ-ერთ  ყველაზე ძლიერ, უსაფრთხო, ყველაზე ოპტიმიზირებულ, სწრაფ, მსუბუქ და ყველაზე ეკონომიურ ჭერს დღეს არსებულ  ჭერებს შორის. ამ ჭერის უპირატესობა არის ის, რომ იგი შეიძლება დაფორმატდეს, სწრაფად განთავსდეს არმატურა და დამონტაჟდეს ადგილზე პატარა კოჭების და ბლოკების საჭიროების გარეშე (ბეტონი, თიხა, მონოლითი)
ამ მეთოდის მიხედვით, სამონტაჟო მილების გამო, რომლებიც გადის ჭერში,  პემზის გამოყენება შეიძლება იქნას ამოღებული.  

 
მარტივი ბეტონის ჭერის ფილის მახასიათებლები სხვა არსებულ ჭერებთან შედარებით არის შემდეგი:
1)    წინასამშენებლო მცირე კოჭების, ბლოკების (თიხა, ცემენტი და მონოლითი) და სამშენებლო ეტაპების, ტრანსპორტირების, გადმოტვირთვის, დასაწყობების, სართულებზე ტრანსპორტირების და ა.შ. აღმოფხვრა.

2)    არანაირი აღმასრულებელი და მაკონტროლებელი საკითხები მცირე კოჭებთან და  ბლოკებთან დაკავშირებით, რომლებიც, როგორც წესი, მზადდება საამქროების მიღმა და ხშირად ვერ აკმაყოფილებენ სავალდებულო სტანდარტებს. არანაირი დაგვიანება მიწოდების, ტრანსპორტირების დროს შორ მანძილებზე და ა.შ.

3) ძალიან სწრაფი მსუბუქი მოდულური ფორმატის და აღჭურვილობის გამო.

4) ჭერის ფორმატი მთლიანად წყალგაუმტარია, ვიბრაცია მთლიანად განხორციელდა და ახდენს ბეტონიდან წყლის გაჟონვის პრევენციას.  ბეტონის ბიძგებისადმი მაღალი მედეგობა მიიღწევა ჭერში.  

5) მიწისძვრის მიმართ მაღალი მედეგობა (ამ ჭერის ადგილზე დამონტაჟების დროს, დიაფრაგმა  მიიღწევა მაღალი მედეგობით, რაც სტრუქტურის და ჭერის ფუნქციას   სათანადოდ აყალიბებს მიწისძვრის მიმართ).

6) ბეტონის საფარი მთელს ჭერზე ქმნის  უმაღლესი დონის ხანძარსაწინაამღდეგო და კოროზიისაგან დაცულობას.

7) კოჭების ღიობების ზომის გაზრდის შესაძლებლობა

8) სამუშაო ძალის დაცულობა და უსაფრთხოება უსაფრთხოების სტანდარტების და აღჭურვილობის სიმსუბუქის წყალობით.

9) მონტაჟის შესაძლებლობა ჭერში და იატაკზე პემზის გამოყენების აღმოფხვრის  შედეგად.

10) უმნიშვნელო კოჭების აღმოფხვრის შესაძლებლობა ფოლადის ბაქანთან და კომპოზიტურ ჭერთან შედარებით

11) სტრუქტურის სტატიკური დატვირთვის წონის შემცირება ბლოკის, პემზის, თაბაშირის და ნიადაგის გამოყენების აღმოფხვრის შედეგად.

12) თბო და ხმაურის იზოლაცია შეკიდულ ჭერსა და მარტივ ფილას შორის არსებული ჰაერის გამო

13) ფიტინგების მოხმარების ზუსტი ზედამხედველობა მაკონტროლებელი ჯგუფის მიერ ბოლო წუთამდე ბეტონის სამუშაოების დაწყებამდე.  

14) სტრუქტურული ჭერის გამოყენება, ასევე ფარული და ჰალოგენური განათების დამონტაჟების შესაძლებლობა და Knauf-ის მოხმარების შემცირება მოპირკეთებისას.

15) ბეტონის სამუშაოების შემცირება მარტივი ფილის ჭერზე, და შედეგად, ჭერის დამონტაჟების დროის მკვეთრი შემცირება.

16) მძიმე და ძვირადღირებული შეკიდული ჭერის ჩანაცვლება, როგორიცაა (მეტალის ბადე, Knauf, ალუმინი, ა.შ.) HOMETECH-ის მიერ წარმოებული შეკიდული ჭერით, რომელიც ძალიან მსუბუქი, მტკიცე და ეკონომიურია.

17) პროექტის პირდაპირი და ირიბი ხარჯების შემცირება.


მარტივი  ფილის ბეტონის ჭერი:
ძალიან მსუბუქი და ოპტიმიზირებული ჭერი, რომელსაც შესწევს დიდი ღიობების დაფარვის უნარი, რომელიც შეიძლება დამონტაჟდეს ფოლადის და ბეტონის სტრუქტურების შენობებში.  

 

   (c )                                                                    (b)                                                              (a)
a) ბადის  და პატარა კოჭების  ადგილზე მოთავსება,
b) მცირე კოჭების  და მარტივი ფილის ფორმატის დამონტაჟება
c) მარტივი ფილების დასაწყობება მინიმალური ტერიტორიის გამოყენებით

 

            (c )                                                                    (b)                                                              (a)

a)    თერმული ბადე და შუასადების დამონტაჟება ბეტონის საფარისათვის  
b)    მარტივი ფილა არმატურის დამონტაჟების შემდეგ, მომზადება ბეტონის სამუშაოებისთვის (ბეტონისთვის შესაფერისი საფარი და ყველა ფიტინგის  ზუსტი ზედამხედველობის და ინსპექტირების შესაძლებლობა ბეტონის სამუშაოების დაწყებამდე)
c)    ჭერზე ბეტონის სამუშაოები, ბეტონის წყლის არანაირი გაჟონვა ფორმატის ზუსტი დამაგრების გამო  

 

 
თერმული ბადე და შუასადების დამონტაჟება ბეტონის საფარისათვის  მარტივი ფილის ჭერი ფორმატის გახსნის შემდეგ  (ფორმატი ისეა შექმნილი, რომ არასოდეს ჩამაგრდება ბეტონში და ბეტონის დასრულებული ზედაპირი  არის ძალიან გლუვი).
მარტივი ფილის ჭერი შეიძლება დამონტაჟდეს ორმხრივ  და ღრუ ფორმის და ასევე ერთგვერდიან ფილაზე (თუ დიდია, ღიობი შეიძლება დაიფაროს)  

 

მარტივი ჭერის გამოყენება ღია ბეტონზე ინტერიერის დიზაინის დროს
ამ ჭერში სამონტაჟო მილების ჩასმის შემდეგ შეიძლება დამონტაჟდეს შეკიდული ჭერი. ლითონის ბადის მქონე შეკიდული ჭერი, კნაუფი, PVC და ა.შ. დამონტაჟება შესაძლებლია ამ ჭერზე. თუმცა, Homtech-ის ჯგუფს აქვს ინოვაციური შეკიდული ჭერი, რომელიც ძალიან მსუბუქი და ეკონომიურია.  ეს ჭერი წარმოადგენს სპეციალური თაბაშირის, დანამატების, პოლიმერული ბოჭკოების და მეტალის ბადის კომბინაციას, რაც ამცირებს ხმაურის შეღწევის, ცეცხლის დაყოვნების შესაძლებლობას, ნესტის წინაღობას და ამცირებს ნგრევას მიწისძვრის დროს. იგი მარტივად შეიძლება დამონტაჟდეს მცირე კოჭებს შორის წებოს ან ქვის მასალების გამოყენებით იმავე დონეზე ხოლო ორმხრივი შემაერთებელი  მთავარ ჭერსა და შეკიდულ ჭერს შორის. ამგვარი შეერთება იმდენად ძლიერია, რომ შეკიდული ჭერი არასდროს მოსცილდება მთავარ ჭერს. შეკიდული ჭერი იფარება თეთრი თაბაშირით ბათქაშის და ნიადაგის გარეშე. გარდა ამისა, ჭერზე შესაძლებელია ფიგურული პანელების დამონტაჟება. 

Description: chart 1.jpg
1)სხვადასხვა ჭერის კოროზიისადმი მდგრადობა
2) სხვადასხვა ჭერის ხანძრისადმი მდგრადობაჭერის სიმაღლე კმ/მ

ჭერის აგება: მარტივი ფილა 2 (სტაბილური)

ფილა -მარტივი ფილა 2 - არის ბადის  ორმხრივი სისტემის კატეგორიაში (ღრუ ორმხრივი ფილა) ფილის პოლიმერული ფორმატით, რომელშიც პოლიმერული ბლოკები ცვლიან არასტრუქტურულს  
ბეტონი ჭერის შუაში ზემო და ქვემო ღერძების ბადებს შორის ნაპრალში.  დიდი ხანია გამოიყენება ღრუ ფილები T ფორმის განაკვეთით საქალაქო  და საზოგადოებრივ შენობებში, როგორიცაა უნივერსიტეტები, საკონფერენციო დარბაზები და ოფისები, მარტივი ფილის 2 ჭერი I ფორმის დანაყოფებით არის T ფორმის ღრუ ფილის გაუმჯობესებული სისტემა, რომელსაც  აქვს კომპენსირებული კოჭები. სუსტი წერტილებია მაგალითად მძიმე წონა, მშენებლობა და ...
დატვირთვის მატარებელი ზოლები, რომლებიც ჩართულია ღრუ ფილებში- მარტივი ფილა 2 ფაქტობრივად არის  პერპენდიკულარული I ფორმის კოჭები, რომლებიც არის მზიდი და შეუძლიათ მაღალი ღიობების გაზრდის სათანადო კონტროლი მაღალი სიმტკიცის და ფილის სიმსუბუქის გამო.


სუპერ მსუბუქი კომბინირებული Hayat-ის კედელი:  
ერთ-ერთი მეთოდი შენობის სიმსუბუქის უზრუნველსაყოფად არის კედლების  წონის შემცირება. ამ კედლების გამოყენება შიდა და პერიფერიული კედლების სახით წარმოადგენს ამ მეთოდის მაგალითს. კედლები არის ყველაზე სტაბილური, უსაფრთხო, ყველაზე ოპტიმიზირებული, მსუბუქი და ყველაზე ეკონომიური არსებულ კედლებს შორის თიხის, HYLKS , 3D პანელის, თაბაშირის პანელის, მსუბუქი ბეტონის, lika, ქაფის და ასე შემდეგ კედლებთან შედარებით. სტაბილური მასალების და ბოჭკოს კომბინაციების გამოყენების შედეგად, კედელი არ ინგრევა მიწისძვრის დროს და ტექნიკა შეიძლება თავისუფლად იქნას გამოყენებული მასზე.   გამოყენებული მასალების ფიზიკური თვისებების გამო, მას ახასიათებს სითბოს და ხმაურის მიმართ გამძლეობა, შეიძლება დამონტაჟდეს მარტივად და სწრაფად, ხოლო თაბაშირი შეიძლება გამოირიცხოს.  
Hayat-ის კედლები შედგება სამი ფენისგან და ხელმისაწვდომია სამი სხვადასხვა სისქით 8, 10, 12 სმ შემდეგი სახით:
1. მინერალური ორმხრივი კომპოზიტური შიდა კედლები პოლისტიროლის ბირთვით, გამყარებული მეტალის ბადით შიდა H1 კედლებისათვის.
2. ორმხრივი სუპერ მსუბუქი ბეტონის კედელი პოლისტიროლის რკინის ბირთვით, მეტალის ბადით შიდა და გარე კედლებისათვის, ტუალეტისთვის, სამზარეულოსთვის და ადგილებისათვის, რომლებიც პირდაპირ  უკავშირდება ნესტს H2
3. ერთ მხარე მინერალური კომპოზიტური, ხოლო მეორე მხარე სუპერ მსუბუქი ბეტონის კედლები პოლისტიროლის გაძლიერებული ბირთვი და ლითონის  ბადე ფანჯრიანი კედლისათვის, ქვიშის და ცემენტის, თაბაშირის ძირითადი აღმოფხვრა.

 

Hayat-ის კედლები და პოლისტიროლის ბირთვი გამაგრებული თითბერის რკინის ბადით
Hayat-ის კედლების გამოყენების უპირატესობა: (უფასო კედელი)
ძალიან მსუბუქი:
კედელი (შიდა და გარე) იწონის 35 დან 48 კგ-მდე ყოველ მ2-ზე, რომელიც უფრო მსუბუქია სხვა არსებულ კედლებთან შედარებით.
თუკი Hayat-ის კედლის წონა იქნება გათვალისწინებული პირველადი სტრუქტურის გაანგარიშებაში, ფოლადის და ბეტონის მოხმარება შემცირდება მინიმუმ 10 დან 20-მდე პროცენტით სხვა არსებულ კედლებთან შედარებით. მართლაც, რაც შეეხება     ფოლადის, ბეტონის, ... ხარჯების შეცირებას, ამ კედელს მასობრივი მწარმოებლები თვლიან უსასყიდლოდ.


Description: chart3.jpg
თერმული და კრიოგენული საიზოლაციო მასალები
ეს პარამეტრი უზრუნველყოფს ელექტრო ენერგიის მოხმარების შემცირებას წელიწადის ცივ და ცხელ სეზონებზე, რადგან კედლების თერმული ხარჯვის ჯამი და ჰაერის ინფილტრაცია განსაზღვრავს ოთახის სითბოს მოხმარებას, რაც წარმოადგენს თერმული კონვექტორების არჩევის საფუძველს, როგორიცაა რადიატორი, კონდიციონერი და ასე შემდეგ. აშკარაა, რომ თუ შენობის კედლის სითბოს გადაცემის კოეფიციენტი დაბალია, სითბოს მოხმარების ტემპი დაბალი იქნება, და ეს იწვევს პირველადი  ინვესტიციების დაახლოებით 30 პროცენტით შემცირებას, რომელიც უკავშირდება დამონაჟების სფეროს.მარჯვენა გამოსახულება გვიჩვენებს სითბოს მოხმარების რაოდენობას ზაფხულში, ხოლო მარცხენა სურათი გვიჩვენებს ზამთარში ჭერს (ზემოთ), კედლებს(მარჯვნივ), ფანჯრებს (მარცხნივ), იატაკს (ქვემოთ) და ჰაერის ინფილტრაციას (მარჯვნივ ქვემოთ) შენობაში.

აკმაყოფილებს თქვენს მიერ არჩეული კედელი ენერგიის კონსერვაციის მოთხოვნებს?
პირველ რიგში, უნდა იცოდეთ, რომ დღევანდელ დღეს დაპროექტება, რომელიც ემყარება ელექტრო ენერგიის დაზოგვას სავალდებულოა ყველა მშენებარე შენობისათვის. ამ პრობლემის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია შენობის გარე გარსის დამონტაჟება, რომელიც მოიცავს პერიფერიულ კედლებს. მაგალითად, თეირანს, თავრიზს, თბილისს, ბათუმს, ბაქოს და ისპაჰანს ესაჭიროება საშუალო რაოდენობის ენერგია გარშემო კედლების თერმული წინაღობისთვის მინიმუმ 1.5 (მ 2. K / w). თუმცა, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის მიხედვით, Hayat-ის კედლების თერმული წინაღობა 2.18 (მ2.კ / ლ) საჭიროზე უფრო მაღალია.


 
Hayat wall HELBEX(15 CM ) LECA(15 CM ) GYPSUM PANEL CLAY WALL(15 CM ) THIKNESS AND KIND OF WALL
2.18 0.789 0.043 0.31 0.3 TERMALL RESSISTANCE


 
 
ხმაურის იზოლაცია:
შენობაში შემავალი ხმაურის შემცირება წარმოადგენს ძირითად ფაქტორს  შენობის მაცხოვრებელთა  ჯანმრთელობის და სიმშვიდის უზრუნველსაყოფად. ფიჭური სტრუქტურა და ჰაერის განაწილების მოდელი ამ კედელში აძლიერებს ხმაურის იზოლაციას ფართო მასშტაბით.
გარდა ამისა, მრავალი მინერალური კომპოზიციის კედელი წარმოადგენს მნიშვნელოვან  ფაქტორს ხმაურის იზოლაციაში.

 

 სხვადასხვა კედლის ხმაურის იზოლაციის შედარება დეციბელის მიხედვით
 სიმტკიცე:
პლასტიურობის და მოქნილობის გაზრდის გამო, ეს პანელები საკმარისად რეზისტენტულია ბზარების  წინააღმდეგ სტრუქტურის მცირე მოძრაობის და თერმული აგებულების და გაფართოების დროს. პრობლემები მსუბუქი კედლების არასაკმარის წინაღობასთან დაკავშირებით  მიწისძვრის დროს გადაიჭრება სვეტების გვერდით პლატმასის შემაერთებლების დამონტაჟებით.
 ფიზიკური წინაღობის გაზრდა:  
კედლის ბირთვში პოლისტიროლის გამოყენება და ასევე ბირთვში არსებული ჰაერი არსებითად ზრდის ბიძგის, დაჭიმვის და მოხრის ძალას. ასევე მინაქსოვილის და სხვა დანამატების გამოყენება მნიშვნელოვნად აძლიერებს გარე კარკასის წინაღობას.
 არ ინგრევა მიწისძვრის დროს:
ბადის და ბოჭკოს გამოყენების შედეგად (ბიძგის და დაჭიმვის კომბინაცია), კედელი მოქმედებს როგორც საქარე მინა და არ ინგრევა დარტყმის შედეგად. აქედან გამომდინარე, მიწისძვრის დროს ნგრევის ფაქტორი აღმოფხვრილია. 
 ობიექტები და ტრანსპორტირების სისწრაფე სართულებზე და მონტაჟი
პანელების მიერთებას უზრუნვეყოფს სპეციალური წებო და არ საჭიროებს გალვანიზირებულ  ბადეს როგორიცაა Knauf და მშრალი კედელი. საშუალოდ, გამოცდილი სამუშაო ჯგუფი დღეში ამონტაჟებს 60 მ2 ამგვარ კედლებს. 
 


 

 
 
 
 

Hayat-ის გარე კედელზე აგურის ფანჯრის დამონტაჟება (ერთ მხარეს მინერალური კომპოზიტური, ხოლო მეორე მხარეს მსუბუქი ბეტონი) 
Brick wall clay leca Silex Heblex 3d panel Hayat Wall
10 25 25 25 25 50 60


ქვის მასალების და ბათქაშის აღმოფხვრა:
ქვის მასალა მთლიანად ამოღებულია ამ სისტემიდან, და ეს სისტემა გადაიქცა მშრალ სისტემად.

კედლებში მილის და ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების მონტაჟის შესაძლებლობა:  
ყველა ელექტრო და მექანიკური სამონტაჟო მილები ერთმანეთს მარტივად კვეთენ ამგვარ კედელში
result International standards The kind of experiment Row
120minutes BSEN 1634_1
 
Fire Resistance 1
505 dB=Rw 8834_1
 
sound Resistance 2
1.67(m2. k/w) ASTMC 1363 ,
 
Heat Resistance
 
3
Proper BS8200 , DIN4103
 
Hard strike object 4
Proper without collapsing 11429
 
Soft strike object 5


ექსპერიმენტების შედეგების ცხრილი

კედლებში მილის და ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების მონტაჟის შესაძლებლობა:  
ყველა ელექტრო და მექანიკური სამონტაჟო მილები ერთმანეთს მარტივად კვეთენ ამგვარ კედელში
სანიტარული და თავსებადია ადამიანთან:
საფუძვლიანი დალუქვის და პლასტიკური ბირთვის ელექტრო მუხტის აღმოფხვრის გამო, მტვრის შთანთქმა და ა.შ. ბლოკირებულია.  უფრო მეტიც, გაპრიალებული ზედაპირის და დანამატების გამო, მწერები კედლებში ვერ აღწევენ.
ეკონომიკური ეფექტიანობა: 
ბევრი უპირატესობის გამო, ეს კედელი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კედელი ტექნიკური და გონივრული ფასის თვალსაზრისით. მთლიანობაში, ამ პროდუქტის პირდაპირი და ირიბი ხარჯები წინა ტრადიციულ და სამრეწველო მეთოდებთან შედარებით უფრო ნაკლებია.


 
ჰაიატის დამონტაჟებული კედელი( სასტუმრო არტა, კუნძული  გეშმი)
კომბინირებული სუპერ მსუბუქი Hayat-ის კედლები საჭირო ინსტრუმენტები: 
 პლასტმასის ვედრო,  თარაზო, სპირტის ნიველირი, შტაბელის დანა, სიგრძივი ხერხი,  ძაფი, ალუმინის პროფილი, პლასტმასის ჩაქუჩი, ნიჩაბი, წრიული ბურღი


ეტაპი_1 სპეციალური წებო ფხვნილის მომარაგება და წყალთან შერევა, ბალანსირებული დონის მიღება და იატაკში, ჭერზე და კორპუსზე ვიბრაციის იზოლატორის დაყენება ბზარების თავიდან ასაცილებლად.
ეტაპი_2 პანელის ქვედა კიდის მოჭრა იატაკზე უკეთესი მიერთებისათვის და პირველი პანელის დამონტაჟება ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ბალანსისთვის და ანტენის შემაერთებლის დაყენება

  

 
ეტაპი_3 დროებითი ზღუდარის, და მასზე კედლის დამონტაჟება და ზღუდარის მოხსნა Hayat-ის კედლების მონტაჟის შემდეგ.  .

ეტაპი_4 ამ ეტაპზე პირველ რიგში შემაერთებლები იხსნება, და შემდეგ დანადგარები მონტაჟდება, დასრულების შემდეგ ივსება წებოთი და საბოლოოდ კედელი მზად არის საბოლოო შეღებვისათვის.