კომპანია დაფუძნდა სამშენებლო ინდუსტრიაში  მომსახურების, პროდუქციის, სტანდარტებისა და თანამედროვე და ოპტიმიზირებული ტექნოლოგიების მიწოდების მიზნით. კომპანიის ყველაზე მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენს მდგრადი და ეკოლოგიური არქიტექტურის პოპულარიზაცია, გარდა ამისა,  კომპანია გეგმავს  მშენებლობის გაძლიერებას უმაღლესი საერთაშორისო  სტანდარტებით პროექტირების, ზედამხედველობის, განხორციელების, მასალების წარმოების  კუთხით ადგილობრივი კულტურის გათვალისწინებით, და ბოლოს, სტანდარტების შესაბამისი, მტკიცე, ოპტიმიზირებული და ეკონომიკური შენობის შექმნას. კომპანია აქტიურად მოღვაწეობს ქვემოთ მოცემულ სამ სფეროში:

1 მშენებლობისთვის საუკეთესო პროდუქციის და მაღალი ტექნოლოგიების წარდგენა და მიწოდება:
ამ სფეროში HOMETECH-მა დააპატენტა ძირითადი ექსკლუზიური პროდუქცია, როგორიცაა (ჰაიატის (Hayat ) კედელი- მარტივი ფილის სუპერ მსუბუქი კედელი და ჭერი) მრავალი შემოწმების და კვლევის საფუძველზე. ეს პროდუქცია თამაშობს მნიშვნელოვან როლს და უზრუნველყოფს სიმსუბუქეს, სიმტკიცეს, სილამაზეს და შენობის ხარჯების შემცირებას ენერგიის მოხმარებასთან მიმართებაში.

2. ტექნიკური და საინჟინრო მომსახურება:   
საინჟინრო მომსახურების სფეროში, HOMETECH-ის კომპანია არის მნიშვნელოვანი დამსაქმებელი პროექტის დასაწყისიდან მის დასრულებამდე. ადგილობრივი ფასეულობებისა და დამოკიდებულების გათვალისწინებით და თანამედროვე საზოგადოების  მოთხოვნების შესასრულებლად საპასუხო მიდგომის შემუშავებით ახალი და განახლებადი ენერგიის  და შენობაში ელექტრო ენერგიის დაზოგვის კუთხით, კომპანია უზრუნველყოფს ახალი მომსახურების მიწოდებას მრავალი ჩატარებული კვლევის საფუძველზე.

3. სტანდარტიზაცია
ნებისმიერ საზოგადოებაში ადამიანების საჭიროებები განსხვავდება კლიმატის, კულტურის, ეკონომიკის და ასე შემდეგ მიხედვით. ჩვენ ვგეგმავთ მივაღწიოთ ეროვნულ სტანდარტს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, როდესაც ადამიანები დაინახავენ ამ სტანდარტს, ისინი დარწმუნდებიან, რომ პროექტირების, ზედამხედველობის, განხორციელების და მასალების სტანდარტები კონტროლირდება.  ჩვენ გვინდა HOMETECH-ის ბრენდი ვაქციოთ მსოფლიოში ცნობილ ბრენდად.