მარტივი ბეტონის ჭერის ფილა: (მოსახსნელი)

მარტივი ბეტონის ჭერის ფილის სტრუქტურა წარმოადგენს  ერთ-ერთ  ყველაზე ძლიერ, უსაფრთხო, ყველაზე ოპტიმიზირებულ, სწრაფ, მსუბუქ და ყველაზე ეკონომიურ ჭერს დღეს არსებულ  ჭერებს შორის. ამ ჭერის უპირატესობა არის ის, რომ იგი შეიძლება დაფორმატდეს, სწრაფად განთავსდეს არმატურა და დამონტაჟდეს ადგილზე პატარა კოჭების და ბლოკების საჭიროების გარეშე (ბეტონი, თიხა, მონოლითი)
ამ მეთოდის მიხედვით, სამონტაჟო მილების გამო, რომლებიც გადის ჭერში,  პემზის გამოყენება შეიძლება იქნას ამოღებული.  

 
მარტივი ბეტონის ჭერის ფილის მახასიათებლები სხვა არსებულ ჭერებთან შედარებით არის შემდეგი:
1)    წინასამშენებლო მცირე კოჭების, ბლოკების (თიხა, ცემენტი და მონოლითი) და სამშენებლო ეტაპების, ტრანსპორტირების, გადმოტვირთვის, დასაწყობების, სართულებზე ტრანსპორტირების და ა.შ. აღმოფხვრა.

2)    არანაირი აღმასრულებელი და მაკონტროლებელი საკითხები მცირე კოჭებთან და  ბლოკებთან დაკავშირებით, რომლებიც, როგორც წესი, მზადდება საამქროების მიღმა და ხშირად ვერ აკმაყოფილებენ სავალდებულო სტანდარტებს. არანაირი დაგვიანება მიწოდების, ტრანსპორტირების დროს შორ მანძილებზე და ა.შ.

3) ძალიან სწრაფი მსუბუქი მოდულური ფორმატის და აღჭურვილობის გამო.

4) ჭერის ფორმატი მთლიანად წყალგაუმტარია, ვიბრაცია მთლიანად განხორციელდა და ახდენს ბეტონიდან წყლის გაჟონვის პრევენციას.  ბეტონის ბიძგებისადმი მაღალი მედეგობა მიიღწევა ჭერში.  

5) მიწისძვრის მიმართ მაღალი მედეგობა (ამ ჭერის ადგილზე დამონტაჟების დროს, დიაფრაგმა  მიიღწევა მაღალი მედეგობით, რაც სტრუქტურის და ჭერის ფუნქციას   სათანადოდ აყალიბებს მიწისძვრის მიმართ).

6) ბეტონის საფარი მთელს ჭერზე ქმნის  უმაღლესი დონის ხანძარსაწინაამღდეგო და კოროზიისაგან დაცულობას.

7) კოჭების ღიობების ზომის გაზრდის შესაძლებლობა

8) სამუშაო ძალის დაცულობა და უსაფრთხოება უსაფრთხოების სტანდარტების და აღჭურვილობის სიმსუბუქის წყალობით.

9) მონტაჟის შესაძლებლობა ჭერში და იატაკზე პემზის გამოყენების აღმოფხვრის  შედეგად.

10) უმნიშვნელო კოჭების აღმოფხვრის შესაძლებლობა ფოლადის ბაქანთან და კომპოზიტურ ჭერთან შედარებით

11) სტრუქტურის სტატიკური დატვირთვის წონის შემცირება ბლოკის, პემზის, თაბაშირის და ნიადაგის გამოყენების აღმოფხვრის შედეგად.

12) თბო და ხმაურის იზოლაცია შეკიდულ ჭერსა და მარტივ ფილას შორის არსებული ჰაერის გამო

13) ფიტინგების მოხმარების ზუსტი ზედამხედველობა მაკონტროლებელი ჯგუფის მიერ ბოლო წუთამდე ბეტონის სამუშაოების დაწყებამდე.  

14) სტრუქტურული ჭერის გამოყენება, ასევე ფარული და ჰალოგენური განათების დამონტაჟების შესაძლებლობა და Knauf-ის მოხმარების შემცირება მოპირკეთებისას.

15) ბეტონის სამუშაოების შემცირება მარტივი ფილის ჭერზე, და შედეგად, ჭერის დამონტაჟების დროის მკვეთრი შემცირება.

16) მძიმე და ძვირადღირებული შეკიდული ჭერის ჩანაცვლება, როგორიცაა (მეტალის ბადე, Knauf, ალუმინი, ა.შ.) HOMETECH-ის მიერ წარმოებული შეკიდული ჭერით, რომელიც ძალიან მსუბუქი, მტკიცე და ეკონომიურია.

17) პროექტის პირდაპირი და ირიბი ხარჯების შემცირება.


მარტივი  ფილის ბეტონის ჭერი:
ძალიან მსუბუქი და ოპტიმიზირებული ჭერი, რომელსაც შესწევს დიდი ღიობების დაფარვის უნარი, რომელიც შეიძლება დამონტაჟდეს ფოლადის და ბეტონის სტრუქტურების შენობებში.  

 

   (c )                                                                    (b)                                                              (a)
a) ბადის  და პატარა კოჭების  ადგილზე მოთავსება,
b) მცირე კოჭების  და მარტივი ფილის ფორმატის დამონტაჟება
c) მარტივი ფილების დასაწყობება მინიმალური ტერიტორიის გამოყენებით

 

            (c )                                                                    (b)                                                              (a)

a)    თერმული ბადე და შუასადების დამონტაჟება ბეტონის საფარისათვის  
b)    მარტივი ფილა არმატურის დამონტაჟების შემდეგ, მომზადება ბეტონის სამუშაოებისთვის (ბეტონისთვის შესაფერისი საფარი და ყველა ფიტინგის  ზუსტი ზედამხედველობის და ინსპექტირების შესაძლებლობა ბეტონის სამუშაოების დაწყებამდე)
c)    ჭერზე ბეტონის სამუშაოები, ბეტონის წყლის არანაირი გაჟონვა ფორმატის ზუსტი დამაგრების გამო  

 

 
თერმული ბადე და შუასადების დამონტაჟება ბეტონის საფარისათვის  მარტივი ფილის ჭერი ფორმატის გახსნის შემდეგ  (ფორმატი ისეა შექმნილი, რომ არასოდეს ჩამაგრდება ბეტონში და ბეტონის დასრულებული ზედაპირი  არის ძალიან გლუვი).
მარტივი ფილის ჭერი შეიძლება დამონტაჟდეს ორმხრივ  და ღრუ ფორმის და ასევე ერთგვერდიან ფილაზე (თუ დიდია, ღიობი შეიძლება დაიფაროს)  

 

მარტივი ჭერის გამოყენება ღია ბეტონზე ინტერიერის დიზაინის დროს
ამ ჭერში სამონტაჟო მილების ჩასმის შემდეგ შეიძლება დამონტაჟდეს შეკიდული ჭერი. ლითონის ბადის მქონე შეკიდული ჭერი, კნაუფი, PVC და ა.შ. დამონტაჟება შესაძლებლია ამ ჭერზე. თუმცა, Homtech-ის ჯგუფს აქვს ინოვაციური შეკიდული ჭერი, რომელიც ძალიან მსუბუქი და ეკონომიურია.  ეს ჭერი წარმოადგენს სპეციალური თაბაშირის, დანამატების, პოლიმერული ბოჭკოების და მეტალის ბადის კომბინაციას, რაც ამცირებს ხმაურის შეღწევის, ცეცხლის დაყოვნების შესაძლებლობას, ნესტის წინაღობას და ამცირებს ნგრევას მიწისძვრის დროს. იგი მარტივად შეიძლება დამონტაჟდეს მცირე კოჭებს შორის წებოს ან ქვის მასალების გამოყენებით იმავე დონეზე ხოლო ორმხრივი შემაერთებელი  მთავარ ჭერსა და შეკიდულ ჭერს შორის. ამგვარი შეერთება იმდენად ძლიერია, რომ შეკიდული ჭერი არასდროს მოსცილდება მთავარ ჭერს. შეკიდული ჭერი იფარება თეთრი თაბაშირით ბათქაშის და ნიადაგის გარეშე. გარდა ამისა, ჭერზე შესაძლებელია ფიგურული პანელების დამონტაჟება. 

Description: chart 1.jpg
1)სხვადასხვა ჭერის კოროზიისადმი მდგრადობა
2) სხვადასხვა ჭერის ხანძრისადმი მდგრადობაჭერის სიმაღლე კმ/მ

ჭერის აგება: მარტივი ფილა 2 (სტაბილური)

ფილა -მარტივი ფილა 2 - არის ბადის  ორმხრივი სისტემის კატეგორიაში (ღრუ ორმხრივი ფილა) ფილის პოლიმერული ფორმატით, რომელშიც პოლიმერული ბლოკები ცვლიან არასტრუქტურულს  
ბეტონი ჭერის შუაში ზემო და ქვემო ღერძების ბადებს შორის ნაპრალში.  დიდი ხანია გამოიყენება ღრუ ფილები T ფორმის განაკვეთით საქალაქო  და საზოგადოებრივ შენობებში, როგორიცაა უნივერსიტეტები, საკონფერენციო დარბაზები და ოფისები, მარტივი ფილის 2 ჭერი I ფორმის დანაყოფებით არის T ფორმის ღრუ ფილის გაუმჯობესებული სისტემა, რომელსაც  აქვს კომპენსირებული კოჭები. სუსტი წერტილებია მაგალითად მძიმე წონა, მშენებლობა და ...
დატვირთვის მატარებელი ზოლები, რომლებიც ჩართულია ღრუ ფილებში- მარტივი ფილა 2 ფაქტობრივად არის  პერპენდიკულარული I ფორმის კოჭები, რომლებიც არის მზიდი და შეუძლიათ მაღალი ღიობების გაზრდის სათანადო კონტროლი მაღალი სიმტკიცის და ფილის სიმსუბუქის გამო.