სუპერ მსუბუქი კომბინირებული Hayat-ის კედელი:  
ერთ-ერთი მეთოდი შენობის სიმსუბუქის უზრუნველსაყოფად არის კედლების  წონის შემცირება. ამ კედლების გამოყენება შიდა და პერიფერიული კედლების სახით წარმოადგენს ამ მეთოდის მაგალითს. კედლები არის ყველაზე სტაბილური, უსაფრთხო, ყველაზე ოპტიმიზირებული, მსუბუქი და ყველაზე ეკონომიური არსებულ კედლებს შორის თიხის, HYLKS , 3D პანელის, თაბაშირის პანელის, მსუბუქი ბეტონის, lika, ქაფის და ასე შემდეგ კედლებთან შედარებით. სტაბილური მასალების და ბოჭკოს კომბინაციების გამოყენების შედეგად, კედელი არ ინგრევა მიწისძვრის დროს და ტექნიკა შეიძლება თავისუფლად იქნას გამოყენებული მასზე.   გამოყენებული მასალების ფიზიკური თვისებების გამო, მას ახასიათებს სითბოს და ხმაურის მიმართ გამძლეობა, შეიძლება დამონტაჟდეს მარტივად და სწრაფად, ხოლო თაბაშირი შეიძლება გამოირიცხოს.  
Hayat-ის კედლები შედგება სამი ფენისგან და ხელმისაწვდომია სამი სხვადასხვა სისქით 8, 10, 12 სმ შემდეგი სახით:
1. მინერალური ორმხრივი კომპოზიტური შიდა კედლები პოლისტიროლის ბირთვით, გამყარებული მეტალის ბადით შიდა H1 კედლებისათვის.
2. ორმხრივი სუპერ მსუბუქი ბეტონის კედელი პოლისტიროლის რკინის ბირთვით, მეტალის ბადით შიდა და გარე კედლებისათვის, ტუალეტისთვის, სამზარეულოსთვის და ადგილებისათვის, რომლებიც პირდაპირ  უკავშირდება ნესტს H2
3. ერთ მხარე მინერალური კომპოზიტური, ხოლო მეორე მხარე სუპერ მსუბუქი ბეტონის კედლები პოლისტიროლის გაძლიერებული ბირთვი და ლითონის  ბადე ფანჯრიანი კედლისათვის, ქვიშის და ცემენტის, თაბაშირის ძირითადი აღმოფხვრა.

 

Hayat-ის კედლები და პოლისტიროლის ბირთვი გამაგრებული თითბერის რკინის ბადით
Hayat-ის კედლების გამოყენების უპირატესობა: (უფასო კედელი)
ძალიან მსუბუქი:
კედელი (შიდა და გარე) იწონის 35 დან 48 კგ-მდე ყოველ მ2-ზე, რომელიც უფრო მსუბუქია სხვა არსებულ კედლებთან შედარებით.
თუკი Hayat-ის კედლის წონა იქნება გათვალისწინებული პირველადი სტრუქტურის გაანგარიშებაში, ფოლადის და ბეტონის მოხმარება შემცირდება მინიმუმ 10 დან 20-მდე პროცენტით სხვა არსებულ კედლებთან შედარებით. მართლაც, რაც შეეხება     ფოლადის, ბეტონის, ... ხარჯების შეცირებას, ამ კედელს მასობრივი მწარმოებლები თვლიან უსასყიდლოდ.


Description: chart3.jpg
თერმული და კრიოგენული საიზოლაციო მასალები
ეს პარამეტრი უზრუნველყოფს ელექტრო ენერგიის მოხმარების შემცირებას წელიწადის ცივ და ცხელ სეზონებზე, რადგან კედლების თერმული ხარჯვის ჯამი და ჰაერის ინფილტრაცია განსაზღვრავს ოთახის სითბოს მოხმარებას, რაც წარმოადგენს თერმული კონვექტორების არჩევის საფუძველს, როგორიცაა რადიატორი, კონდიციონერი და ასე შემდეგ. აშკარაა, რომ თუ შენობის კედლის სითბოს გადაცემის კოეფიციენტი დაბალია, სითბოს მოხმარების ტემპი დაბალი იქნება, და ეს იწვევს პირველადი  ინვესტიციების დაახლოებით 30 პროცენტით შემცირებას, რომელიც უკავშირდება დამონაჟების სფეროს.მარჯვენა გამოსახულება გვიჩვენებს სითბოს მოხმარების რაოდენობას ზაფხულში, ხოლო მარცხენა სურათი გვიჩვენებს ზამთარში ჭერს (ზემოთ), კედლებს(მარჯვნივ), ფანჯრებს (მარცხნივ), იატაკს (ქვემოთ) და ჰაერის ინფილტრაციას (მარჯვნივ ქვემოთ) შენობაში.

აკმაყოფილებს თქვენს მიერ არჩეული კედელი ენერგიის კონსერვაციის მოთხოვნებს?
პირველ რიგში, უნდა იცოდეთ, რომ დღევანდელ დღეს დაპროექტება, რომელიც ემყარება ელექტრო ენერგიის დაზოგვას სავალდებულოა ყველა მშენებარე შენობისათვის. ამ პრობლემის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია შენობის გარე გარსის დამონტაჟება, რომელიც მოიცავს პერიფერიულ კედლებს. მაგალითად, თეირანს, თავრიზს, თბილისს, ბათუმს, ბაქოს და ისპაჰანს ესაჭიროება საშუალო რაოდენობის ენერგია გარშემო კედლების თერმული წინაღობისთვის მინიმუმ 1.5 (მ 2. K / w). თუმცა, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის მიხედვით, Hayat-ის კედლების თერმული წინაღობა 2.18 (მ2.კ / ლ) საჭიროზე უფრო მაღალია.


  
Hayat wall HELBEX(15 CM ) LECA(15 CM ) GYPSUM PANEL CLAY WALL(15 CM ) THIKNESS AND KIND OF WALL
2.18 0.789 0.043 0.31 0.3 TERMALL RESSISTANCE


 
 
ხმაურის იზოლაცია:
შენობაში შემავალი ხმაურის შემცირება წარმოადგენს ძირითად ფაქტორს  შენობის მაცხოვრებელთა  ჯანმრთელობის და სიმშვიდის უზრუნველსაყოფად. ფიჭური სტრუქტურა და ჰაერის განაწილების მოდელი ამ კედელში აძლიერებს ხმაურის იზოლაციას ფართო მასშტაბით.
გარდა ამისა, მრავალი მინერალური კომპოზიციის კედელი წარმოადგენს მნიშვნელოვან  ფაქტორს ხმაურის იზოლაციაში.

 

 სხვადასხვა კედლის ხმაურის იზოლაციის შედარება დეციბელის მიხედვით
 სიმტკიცე:
პლასტიურობის და მოქნილობის გაზრდის გამო, ეს პანელები საკმარისად რეზისტენტულია ბზარების  წინააღმდეგ სტრუქტურის მცირე მოძრაობის და თერმული აგებულების და გაფართოების დროს. პრობლემები მსუბუქი კედლების არასაკმარის წინაღობასთან დაკავშირებით  მიწისძვრის დროს გადაიჭრება სვეტების გვერდით პლატმასის შემაერთებლების დამონტაჟებით.
 ფიზიკური წინაღობის გაზრდა:  
კედლის ბირთვში პოლისტიროლის გამოყენება და ასევე ბირთვში არსებული ჰაერი არსებითად ზრდის ბიძგის, დაჭიმვის და მოხრის ძალას. ასევე მინაქსოვილის და სხვა დანამატების გამოყენება მნიშვნელოვნად აძლიერებს გარე კარკასის წინაღობას.
 არ ინგრევა მიწისძვრის დროს:
ბადის და ბოჭკოს გამოყენების შედეგად (ბიძგის და დაჭიმვის კომბინაცია), კედელი მოქმედებს როგორც საქარე მინა და არ ინგრევა დარტყმის შედეგად. აქედან გამომდინარე, მიწისძვრის დროს ნგრევის ფაქტორი აღმოფხვრილია. 
 ობიექტები და ტრანსპორტირების სისწრაფე სართულებზე და მონტაჟი
პანელების მიერთებას უზრუნვეყოფს სპეციალური წებო და არ საჭიროებს გალვანიზირებულ  ბადეს როგორიცაა Knauf და მშრალი კედელი. საშუალოდ, გამოცდილი სამუშაო ჯგუფი დღეში ამონტაჟებს 60 მ2 ამგვარ კედლებს. 
 


 

 
 
 
 

Hayat-ის გარე კედელზე აგურის ფანჯრის დამონტაჟება (ერთ მხარეს მინერალური კომპოზიტური, ხოლო მეორე მხარეს მსუბუქი ბეტონი)  
Brick wall clay leca Silex Heblex 3d panel Hayat Wall
10 25 25 25 25 50 60


ქვის მასალების და ბათქაშის აღმოფხვრა:
ქვის მასალა მთლიანად ამოღებულია ამ სისტემიდან, და ეს სისტემა გადაიქცა მშრალ სისტემად.

კედლებში მილის და ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების მონტაჟის შესაძლებლობა:  
ყველა ელექტრო და მექანიკური სამონტაჟო მილები ერთმანეთს მარტივად კვეთენ ამგვარ კედელში
result International standards The kind of experiment Row
120minutes BSEN 1634_1
 
Fire Resistance 1
505 dB=Rw 8834_1
 
sound Resistance 2
1.67(m2. k/w) ASTMC 1363 ,
 
Heat Resistance
 
3
Proper BS8200 , DIN4103
 
Hard strike object 4
Proper without collapsing 11429
 
Soft strike object 5


ექსპერიმენტების შედეგების ცხრილი

კედლებში მილის და ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების მონტაჟის შესაძლებლობა:  
ყველა ელექტრო და მექანიკური სამონტაჟო მილები ერთმანეთს მარტივად კვეთენ ამგვარ კედელში
სანიტარული და თავსებადია ადამიანთან:
საფუძვლიანი დალუქვის და პლასტიკური ბირთვის ელექტრო მუხტის აღმოფხვრის გამო, მტვრის შთანთქმა და ა.შ. ბლოკირებულია.  უფრო მეტიც, გაპრიალებული ზედაპირის და დანამატების გამო, მწერები კედლებში ვერ აღწევენ.
ეკონომიკური ეფექტიანობა: 
ბევრი უპირატესობის გამო, ეს კედელი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კედელი ტექნიკური და გონივრული ფასის თვალსაზრისით. მთლიანობაში, ამ პროდუქტის პირდაპირი და ირიბი ხარჯები წინა ტრადიციულ და სამრეწველო მეთოდებთან შედარებით უფრო ნაკლებია.


 
ჰაიატის დამონტაჟებული კედელი( სასტუმრო არტა, კუნძული  გეშმი)
კომბინირებული სუპერ მსუბუქი Hayat-ის კედლები საჭირო ინსტრუმენტები: 
 პლასტმასის ვედრო,  თარაზო, სპირტის ნიველირი, შტაბელის დანა, სიგრძივი ხერხი,  ძაფი, ალუმინის პროფილი, პლასტმასის ჩაქუჩი, ნიჩაბი, წრიული ბურღი


ეტაპი_1 სპეციალური წებო ფხვნილის მომარაგება და წყალთან შერევა, ბალანსირებული დონის მიღება და იატაკში, ჭერზე და კორპუსზე ვიბრაციის იზოლატორის დაყენება ბზარების თავიდან ასაცილებლად.
ეტაპი_2 პანელის ქვედა კიდის მოჭრა იატაკზე უკეთესი მიერთებისათვის და პირველი პანელის დამონტაჟება ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ბალანსისთვის და ანტენის შემაერთებლის დაყენება

   

  
ეტაპი_3 დროებითი ზღუდარის, და მასზე კედლის დამონტაჟება და ზღუდარის მოხსნა Hayat-ის კედლების მონტაჟის შემდეგ.  .

ეტაპი_4 ამ ეტაპზე პირველ რიგში შემაერთებლები იხსნება, და შემდეგ დანადგარები მონტაჟდება, დასრულების შემდეგ ივსება წებოთი და საბოლოოდ კედელი მზად არის საბოლოო შეღებვისათვის.